Dříve

ULTRA SOLID PVC

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401.Vyrábí se ve dvou kruhových tuhostech SN 12  v dimenzích De 160- 800 mm. Potrubí Ultra Solid je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace, pro investory preferující klasickou konstrukci s co největší sílou stěny. Použitím PVC-U je potrubí i přes jeho vysokou hmotnost stále cenově dostupné.

Charakteristika

Potrubí z  PVC-U v kruhové tuhosti SN  12 kN/m2, v De 160, 200, 250, 315 , 400, 500, 630,710 a 800  mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401.

Ultra Solid je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid využívá řadu velmi kvalitních PVC tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je  hnědé barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěného plastovým kroužkem.

Materiál

PVC-U s příměsemi korespondujícím požadavkům normy ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve všech vrstvách.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost až SN 12
  • rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu
  • mimořádně silná základní stěna
  • těsnící kroužek s jištěním proti posuvu u trubek všech tvarovek
  • nízká teplotní roztažnost a tím i minimální náchylnost k průhybům
  • vstřikované tvarovky a zejména nejpoužívanější odbočky 315/160 a 250/160 se třemi hrdly které minimalizují prořez na potrubí
  • možnost použití originální šachtové vložky se stejným těsněním jako na trubkách a tvarovkách s odolností do 2,5 bar

Použití

Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS. Možno kombinovat se systém šachet Uponal.

Technicko provozní parametry

Technicko provozní parametry potrubí Ultra Solid

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí z PVC-U pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny  ULTRA SOLID, PVC-U, SN 12

Výrobce: Plastimex a Plastika Pipes, vyrobeno jako OEM výrobek pro Elmo-trade s.r.o.

Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U)

Konstrukce stěny: – hladká, plnostěnná

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: dešťová kanalizace. Splňuje však všechny požadavky i na splaškovou a jednotnou kanalizaci.

Značení systému trub: značení po 1 m Elmo Trade Ultra Solid, De, SN 12 , ČSN EN 1401

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích De 160 – 800

Tloušťka stěny:

SN 8 (10kN/m2) 160 5,0
200 6,1
250 7,6
315 9,5
400 12,0
SN12 160 5,5
200 6,6
250 8,2
315 10,0
400 12,6
500 16,5
630 22,0
710 22,5
 800  25,0

 

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí).

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy  ČSN EN 1401

Barevné provedení, rozlišení:  hnědá (modrá)

Sortiment tvarovek: zesílené PVC- U tvarovky  – vstřikovaná kolena 90,45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Potrubí je kompatibilní venkovním rozměrem s tvarovkami pro hladké KG potrubí. Pro zajištění shodné síly stěny potrubí a tvarovek je však nutné používat minimálně verzi SDR 34 a nebo nižší. Novinkou jsou šachtové vložky s přesně stejným těsněním jako mají trubky a tvarovky a odolností až 2,5 bar.

Všechny odbočky  a zejména ty De 315/160 a De 250/160 jsou vstřikované a v provedení se dvěma hrdly + u hrdlo na přípojném potrubí, minimalizující prořez na potrubí a s integrovaným těsnění s pojistným kroužkem a odolností až do 2,5 bar

 

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º.

Kruhová tuhost potrubí: potrubí se vyrábí ve dvojím provedení SN 12 kN/m2 dle ISO 9969 (SN 8)

Odolnost trub a spojů:

  • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže
  • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
  • vůči obrusu – abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 µm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 10 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky nebo pomocí navrtávacího sedla určenému pro hladká potrubí.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.

Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 12 je 0,6 m.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS. Na základě smlouvy o kontrolní činnosti probíhají kontroly jednou ročně. Certifikát, ujištění

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf14 MB
Prospekt Ultra Solid PVCZobrazit /
Stáhnout
pdf458 KB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda 2017Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Idea o designu systému a parametrová specifikaceZobrazit /
Stáhnout
pdf618 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce Ultra Solid SN 8 a SN 12Stáhnoutdoc208 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra SolidZobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB
Prohlášení Ultra SolidZobrazit /
Stáhnout
pdf65 KB