Dříve

ULTRA RIB 3

Žebrované kanalizační potrubí s vlastní produkce Elmo Plastu s robustnější základní stěnou než má UR 2, vyráběné z polypropylenu (PP) s životností 100 let, pevnostní třída SN 10,12,16  kN/m2, v profilech  dle DIN 16961 o DN 250 – 300 mm, v délkách 6 m. Vhodné pro smíšenou a splaškovou kanalizaci.

Charakteristika

Žebrovaná konstrukce s plným žebrem v řezu stěny vyniká zejména robustní základní stěnou, výbornou těsností při deformaci spoje a možností kombinace se svařovacím kroužkem.

Potrubí UR 3 se standardně vyrábí zatím jen v kruhové tuhosti SN 10 (červeno hnědá barva), na poptávku je možné vyrobit i potrubí SN 12 a SN 16

Jednotlivé kruhové tuhosti trub mají shodnou venkovní barvou. Sortiment a typ tvarovek je pro všechny verze UR 3 shodný a potrubí různých kruhových tuhostí je navzájem plně kompatibilní. Potrubí UR 3 má rozdílné venkovní rozměry než potrubí UR 2 a není s ním kompatibilní!

Šachtové vložky do betonových šachet jsou kompatibilní se systém EM-COR. V současné době se vyrábí pouze dimenze DN 250 a DN 300. Kompletní rozměrová řada až do DN 500 se plánuje v průběhu roku 2016.

Ultra Rib 3 je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována vysoká kruhová tuhost společně s dostatečně robustní sílou základní stěny.

Materiál

PP – polypropylen – nejnovější trend pro výrobu kanalizačních potrubí pro inženýrské sítě, mimořádná mechanická odolnost a ekologická nezávadnost jej předurčuje pro masové rozšíření v budoucích letech. Jeho výhodou oproti ostatním plastům je bezesporu i tepelná odolnost, krátkodobě až do 90° C. Masově je PP používaný zejména k výrobě potrubí pro vnitřní rozvody teplé a studené vody.

Hlavní výhody

 • Nejrobustnější plastové potrubí s profilovanou stěnou na trhu – síla stěny o 100-50% silnější než u běžné korugované konstrukce (v závislosti na dimenzi).
 • Výborné parametry těsnosti při deformaci spoje, dvojnásobně převyšuje požadavky normy.
 • Výrazně lepší parametry v testech rázové odolnosti, odolnosti proti prorůstání kořenů a podlomení stěny při zátěži.
 • Robustnější gumové profilované těsnění zaručující delší životnost spoje a dokonalou těsnost.
 • Možnost nahrazení pryžového těsnění svařovacím kroužkem, čímž se dosáhne 100% těsnosti s prodlouženou životností spoje.

Použití

Pro smíšené a splaškové kanalizace DN 250-300 mm. Robustní konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m.

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci se žebrovanou stěnou systém ULTRA RIB 3, SN 10

Výrobce: Elmo Plast a.s. Česká Republika

Druh materiálu: polypropylén (PPb)

Konstrukce stěny: žebrovaná, (plná žebra v řezu stěny)

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: splašková a smíšená kanalizace

Značení systému trub: značení po 1 m – Ultra Rib 3 PP, DN, SN 10

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích

 • De/Di /(DN):
  • 280/247/250
  • 335/297/300

Trubky o délce 6 m.

Minimální tloušťka stěny potrubí SN 10 : min. síla stěny mezi žebry je:

 • DN 250 – 5,0 mm
 • DN 300 – 6,1 mm

 

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí). Nekonečný pás pak vytváří konstrukci žeber

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy ČSN EN 13 476

Barevné provedení, rozlišení: Vnitřní hladká vrstva má světle šedou barva a venkovní červenohnědou

Sortiment tvarovek: kolena 90,45,30,15 st, odbočky 45 st na potrubí KG, objímky, redukce a přechody

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí spoje hrdlo/dřík na gumové těsnění, které se osadí mezi druhé a třetí žebro. Tvarovky jsou obou-hrdlé. Spojování zkráceného potrubí bez hrdel se provádí pomocí dvojitých objímek.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 30% a při vyosení potrubí o 9?. Toto jsou limitní hodnoty, které by v praxi v žádném případě neměly nastat.

Doporučená dlouhodobá deformace potrubí je 6 % (dle TNV 75 02 11).

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost min SN 10 kN/m2 dle ISO 9969
Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20st C při použití těsnění ze syntetické pryže
 • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • vůči obrusu abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky a přesuvné objímky, nebo pomocí sedlové odbočky o DN 150 mm a DN 200 (doporučené typy jsou Felxseal PA a REDI easy clip).

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Předností před ostatními potrubími z profilovanou stěnou (koroguvanými) je možnost použití hrubšího obsypu nebo zeminy přímo z výkopu. max. velikost zrna je až 45 mm namísto 18 mm. Lomový výsevka až do 20 mm, max doporučená frakce 0-16 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu Ultra Rib 2 na str. 27. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů. Rovněž velmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu. Více informací najdete v prospektu ? konstrukční typy a parametry pokládky.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PP se objevuje až při teplotách kolem – 10?C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook ? White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnouVUPS v Praze. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf14 MB
Prospekt Ultra Rib 3Zobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát UR 3Zobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Prohlášení o shodě UR 3Zobrazit /
Stáhnout
pdf65 KB