Dříve

ULTRA COR

Korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP)  dle ČSN EN 13476 o DN 300 – 1000 mm, pevnostní třída SN 12 a SN 16 kN/m2. Doporučené pro dešťovou kanalizaci v zátěžových komunikacích.

Charakteristika

Korugované potrubí z PP  dle DIN 16961 o DN 300 – 1000 mm v kruhové tuhosti SN 12 a DN 300 – 600 mm v kruhové tuhosti SN 16.  Ultra Cor je svými parametry zejména určen pro odvodnění dopravních staveb, kde je vyžadována vysoká kruhová tuhost. Tento typ potrubí zároveň splňuje i požadavek na min. sílu stěny 3 mm.

Potrubí Ultra Cor již není od roku 2014 kompatibilní s potrubím Ultra Rib 2 DIN. Potrubí je v SN 12 modré barvy a v SN 16 hnědé barvy. Potrubí je spojováno pomocí hrdel.

Materiál

PP – polypropylen – nejnovější trend pro výrobu kanalizačních potrubí pro inženýrské sítě, mimořádná mechanická odolnost a ekologická nezávadnost jej předurčuje pro masové rozšíření v budoucích letech. Jeho výhodou oproti ostatním plastům je bezesporu i tepelná odolnost, krátkodobě až do 90° C. Masově je PP používaný zejména k výrobě potrubí pro vnitřní rozvody teplé a studené vody.

Hlavní výhody

 • Výborná kruhová tuhost SN 12 nebo SN 16
 • Dostupné až do dimenze DN 1000

Použití

Pro deštovou kanalizaci a drenáž . Možno použít i pro splaškovou a smíšenou kanalizaci s nižším nárokem na bezpečnost. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS. Možno kombinovat se systém šachet Maincor.

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci s korugovanou stěnou systém ULTRA COR, PP, SN 12 (16)

Výrobce: Plastika Nitra, Slovensko. Vyrobeno jako OEM produkt s potiskem Elmo-trade

Druh materiálu: polypropylén (PP)

Konstrukce stěny:  korugovaná, (dutá žebra)

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: dešťová kanalizace

Značení systému trub: značení po 1 m Elmo-trade Ultra Cor, DN/Di, SN , DIN 16 961

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích SN 12 DN 300- 1000 a SN 16 DN 300- 600

Rozměry a min. síla stěny mezi žebry :

De/Di/DN

 • 340/298/300 – 3,0 mm
 • 451/394/400 – 3,0 mm
 • 562/493/500 – 3,0 mm
 • 675/592/600 – 3,5 mm
 • 904/792/800 – 5,5 mm
 • 1133/998/1000 – 5,7 mm

 

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí). Ze dvou vytlačených vrstev je nekonečným pásem horní vrstva prolamována a přivařena ke spodní vrstvě.

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy DIN 16 961, ČSN EN 13 476

Barevné provedení, rozlišení: Vnitřní hladká vrstva má barvu šedou a venkovní modrou pro SN 12 a hnědou pro SN 16

Sortiment tvarovek: kolena 90,45,30,15, 7,5 st, odbočky, objímky, redukce a přechody. Potrubí není od roku 2014 již kompatibilní s rozměry potrubí Ultra Rib 2!

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které se osadí mezi první a druhé žebro.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2?. Doporučená dlouhodobá deformace potrubí je 6 % (dle TNV 75 02 11).

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost min SN 12 kN/m2 anebo SN 16 kN/m22 dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20? C při použití těsnění ze syntetické pryže
 • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • vůči obrusu ? abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky a přesuvné objímky nebo pomocí navrtávacího sedla Connex , Ready nebo Flexseal.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je 32 mm, u drceného kameniva je limit do 10 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 95% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.

Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 16 je 0,6 m.

Rovněž velmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PP se objevuje až při teplotách kolem – 10?C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook ? White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou ? ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně. Certifikát, ujištění.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prospekt Ultra Cor SN 12 a SN 16Zobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB
Potrubí pro odvodnění dopravních stavebZobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf14 MB
Zobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Tabulka chemické odolnosti plastůStáhnoutxls101 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra CorZobrazit /
Stáhnout
pdf329 KB
Prohlášení o shoděZobrazit /
Stáhnout
pdf87 KB

Reference

NázevStáhnoutFormátVelikost
Testování na dálnici D8Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB