Dříve

ULTRA BASIC

Potrubí s  korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v DN 160-1000 mm. Potrubí je oranžové barvy, má kruhovou tuhost SN 8 a nebo SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí objímek nasazených již v továrně na konce potrubí.

Charakteristika

Ppotrubí s odlehčenou korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v De 160- DN 1000 mm. Potrubí je oranžové (případně černé) barvy, má kruhovou tuhost SN 8 nebo SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí objímek nasazených již v továrně na konce potrubí.

Materiál

PP – polypropylen – nejnovější trend pro výrobu kanalizačních potrubí pro inženýrské sítě, mimořádná mechanická odolnost a ekologická nezávadnost jej předurčuje pro masové rozšíření v budoucích letech. Jeho výhodou oproti ostatním plastům je bezesporu i tepelná odolnost, krátkodobě až do 90° C. Masově je PP používaný zejména k výrobě potrubí pro vnitřní rozvody teplé a studené vody.

Hlavní výhody

 • Cenově příznivé
 • Dostupné až do dimenze DN 1000

Použití

Pro deštovou kanalizaci a drenáž . Možno použít i pro splaškovou a smíšenou kanalizaci s nižším nárokem na bezpečnost. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Název systému, výrobku:kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci s korugovanou stěnou systém Ultra basic

Druh materiálu: polypropylén (PP)

Konstrukce stěny: korugovaná (dutá žebra)

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: dešťová kanalizace

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích:
(potrubí se značí ve vnitřních rozměrech) „německá norma“

De/Di:

 • 160/142 (DN 150)
 • 225/200 (DN 200)
 • 282/250(DN 250)
 • 340/300(DN 300)
 • 455/400(DN 400)
 • 569/500(DN 500)
 • 683/600(DN 600)
 • 905/800 (DN 800)
 • 1135/1000 (DN 1000)

Trubky o délce 3, 6 m

Minimální tloušťka stěny: min. síla stěny mezi žebry je:

 • De 160 – 1,2 mm
 • DN 200 – 1,3 mm
 • DN 250 – 1,5 mm
 • DN 300 – 1,7 mm
 • DN 400 – 2,3 mm
 • DN 500 – 3,0 mm
 • DN 600 – 3,3 mm
 • DN 800 – 5,5 mm
 • DN 1000 – 5,7 mm

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí). Ze dvou vytlačených vrstev je nekonečným pásem horní vrstva prolamována a přivařena ke spodní vrstvě.

Barevné provedení, rozlišení:
Vnitřní hladká vrstva má barvu světle šedou a venkovní oranžovou (případně černá)

Sortiment tvarovek: kolena 45,30,15°, odbočky 45°, objímky, redukce a přechody.

U dimenze DN 600 jsou k dispozici pouze dvojité objímky, přesuvné objímky a záslepky. Odbočky se zde řeší pomocí sedlové odbočky (Redi Easy clip, Flexseal, Connex). Na vyžádání je možné vyrobit i originál odbočky na DN 150 a 200 mm.

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí dvojitých objímek na gumové těsnění, které se osadí mezi první a druhé žebro.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 0°.

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost min SN 8 kN/m2 nebo SN 10 kN/m2dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20° C při použití těsnění ze syntetické pryže
 • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • vůči obrusu – abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky a přesuvné objímky (viz strana 33 v prospektu ), nebo pomocí sedlové kolmé odbočky o DN 150 a DN 200.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Předností před ostatními potrubími z profilovanou stěnou (koroguvanými) je možnost použití hrubšího obsypu nebo zeminy přímo z výkopu. Max. velikost zrna je až 45 mm namísto 18 mm. Sumarizace parametrů pro pokládku jsou v tabulce v modrém prospektu ).

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu Ultra Rib 2 na str. 27. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů. Rovněž velmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu. Více informací najdete v prospektu – konstrukční typy a parametry pokládky.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PP se objevuje až při teplotách kolem – 10°C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – White.Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm.Průtočné množství při různém plnění je možné spočítat podle programu Maincor Utilities, který je možné stáhnout nebo ho zašleme na CD, případně je možno použít on-line výpočtů.

Certifikace: ITC Zlín pod originálním názvem výrobce K2 Kan Kaczmarek

 

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prospekt Ultra BasicZobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB
Technologie pokládky kanalizačních potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf5 MB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Zobrazit /
Stáhnout
pdf91 KB