Dříve

Renovace šachet

Renovace šachet zabezpečí, že celý kanalizační řad je funkční bez netěsností po tom co bylo potrubí renovováno. Při použití renovační šachty vyrobené přímo na stavbě je možné se přizpůsobit lokání situaci.

  • Renovace šachet zabezpečí, že celý kanalizační řad je funkční bez netěsností po tom co bylo potrubí renovováno.
  • Při použití renovační šachty vyrobené přímo na stavbě je možné se přizpůsobit lokání situaci.
  • Nově vytvořená šachta o průměru DN 400 ve většině případech prostorem plně vyhovuje současným potřebám při čištění tlakovou vodou.

Přínos

  • Vysoká kvalita.
  • Snadná údržba.
  • Originální napojení na potrubí použité pro renovaci.
  • Stávající betonové šachty nemusí být rozebrány.