Dříve

RC BASIC

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-1000 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075 vyráběné firmou Elmo Plast.

Charakteristika

Trubky RC BASIC jsou  trubky z PE 100-RC (resistance to crack) s koextrudovanými pruhy s barvou podle účelu použití.
Trubky RC BASIC odolávají zejména vlivům při pokládce do výkopu bez pískového lože a dlouhodobým bodovým zatížením. Cílené využití nově vyvinutých vlastností trubek, jakým je například odolnost proti pomalému šíření trhlin, poskytuje jistotu, že trubky vyhoví veškerým požadavkům na moderní a hospodárnou pokládku.
RC BASIC  potrubí odpovídá typu 1 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 a jsou certifikovány ve VUPS Praha s využitím výsledků dlouhodobých testů z Hessel institutu v Německu. Trubky splňují požadavky ohledně permanentních testů jakosti granulátů.

Pro bezpečné použití po dobu delší než 100 let.

PAS 1075

PAS = Public Available Specification
Standard PAS 1075 „Polyetylénové trubky určené pro alternativní techniky pokládky – rozměry, technické požadavky, zkušební metody“ slouží jako doplněk ke stávajícím normám a směrnicím (např. DIN EN 12201, DIN EN 1555, DIN EN 13244). PAS 1075 popisuje technické požadavky a zkoušky na potrubí určené pro pokládku do výkopu bez pískového obsypu nebo pomocí bezvýkopové instalace.

3 typy PE trubek podle klasifikace PAS 1075:,

  • Typ 1: jednovrstvé plnostěnné trubky z PE 100-RC podle DIN 8074
  • Typ 2: dvou a třívrstvé trubky s rozměrově integrovanými ochrannými vrstvami z PE 100-RC, koextrudovaná vnější vrstva tvoří neoddělitelnou součást vnitřní trubky
  • Typ 3: trubky z PE 100-RC s rozměry podle DIN 8074/ISO 4065 s vnějším ochranným pláštěm z polypropylenu

Rozměrové řady

De 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000

Tlakové třídy

SDR 26 – PN 6

SDR 17 – PN 10

SDR 11 – PN 16

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku :  vodovodní tlakové potrubí z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolnoný vůči prasknutí)- systém  RC BASIC 

 Použití a výhody ve srovnání s běžným potrubím z PE:

Potrubí RC BASIC je vyrobeno z nového materiálu PE 100 RC, což je materiál mimořádně odolný vůči bodové zátěži a následnému šíření trhliny stěnou trubky.

Běžný materiál PE 100 má při shodné zkoušce, simulující bodovou zátěž od kamene, odolnost 500 hodin, materiál PE 100 RC má odolnost 8650 hodin. Tato zkouška se provádí ve zrychleném režimu za vyšších teplot.

Zkoušky jsou nastaveny tak, aby simulovaly reálné podmínky a životnost min 50 let, kdy je potrubí obsypáno vykopanou zeminou bez nutnosti navážet jemnozrnný tříděný materiál.

Německou normou PAS 1075, která stanovuje limity a použití těchto nových materiálů, není omezena max. zrnitost zeminy.

 

Výrobce:   Elmo Plast a.s.

Místo výroby:    Česká Republika

Druh materiálu:      potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE 100 RC

Trubní systém: tlakové potrubí vyráběno v tlakových třídách PN 6 (SDR 26), PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značení systému trub: potrubí je značení po 1 m a obsahuje tyto údaje: datum výroby, třída polyethylenu (PE 100),  , tlaková řada PN, rozměr x síla stěny, SDR, metráž

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto venkovních dimenzích OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 560, 630, 710, 800, 1000 mm

V tyčích o délce 12 m a 6 m a v kotoučích o délce 100 m

Způsob výroby: pomocí vytlačování

 Výrobní norma: výroba probíhá dle normy EN 12201 a PAS 1075

 Barevné provedení, rozlišení:  potrubí se vyrábí v černé barvě, s barevnými pruhy barvě modré pro pitnou vodu a nebo hnědé pro kanalizaci

Sortiment tvarovek:  Pro spojování se používají standardní vstřikované tvarovky pro svařování na tupo a elektrotvarovky, které jsou vyráběny ve velké šíři sortimentu. Jedná se především o oblouky, příruby, spojovací nátrubky, redukce, zátky ….

Spojovací systém, vlastnosti:  Spojování se provádí svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovky.

Při spojování pomocí elektrotvarovky se z konců potrubí musí mechanicky  oškrabat  zoxidovaná vrstva jako u  běžného potrubí z PE 100. Potrubí je možno spojovat i s běžným potrubím z PE100. Parametry pro svařování jsou shodné jako u běžného materiálu PE 100.

Hořlavost materiálu: potrubí jsou určena pro uložení do země, kde se tento parametr nevyžaduje. Pro jiná použití v kolektorech nebo pod mostní konstrukcí je nutno potrubí dostatečně tepelně izolovat proti teplotám nad 60º C. Materiál se při teplotě kolem 200º C taví.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Míra zhutnění u tlakových potrubí nemá tak zásadní vliv na následnou deformaci potrubí vzhledem k tuhosti potrubí díky vnitřnímu přetlaku. Předností před ostatními potrubími  z PE je možnost použití hrubšího obsypu. Doporučujeme vybrat z bezprostřední blízkosti potrubí ostrohranné velké kameny, aby nedošlo k zeslabení síly stěny a tím snížení bezpečnostního koeficientu pro příslušnou tlakovou třídu.

 Teplotní omezení pro montáž: 

– min teplota pro svařování na tupo je 0 º C

– min teplota pro svařování elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti : drsnost potrubí podle Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Ztráty třením se určují podle diagramu v našem prospektu počítaného podle Colebrooka, kde potrubí nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubí menší s k = 0,005 mm. Při teplotě 10 º C

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Součástí úspěšného získání  certifikace je zároveň splnění limitů případných negativních výluhů při kontaktu potrubí s pitnou vodou.

Potrubí RC TECH má certifikát dle PAS 1075.

Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou – VUPS Praha  probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prospekt Průvodce sortimentem 2018Zobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Prospekt RC Basic, RC TECH a S TRIOZobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Elmo Plast všeZobrazit /
Stáhnout
pdf234 KB
Elmo Plast RC výluhový testZobrazit /
Stáhnout
pdf361 KB
PoS Elmo Plast RC potrubí všeStáhnoutjpg294 KB