Dříve

Průvodce
sortimentem

Zobrazit prospekt

Kanalizace

Kanalizační potrubí

Ultra Solid BP

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401.Vyrábí se ve dvou kruhových tuhostech SN 12  v dimenzích De 160- 800 mm. Potrubí Ultra Solid je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace, pro investory preferující klasickou konstrukci s co největší sílou stěny. Použitím PVC-U je potrubí i přes jeho vysokou hmotnost stále cenově dostupné.

zobrazit produkt

ULTRA SOLID PVC

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401.Vyrábí se ve dvou kruhových tuhostech SN 12  v dimenzích De 160- 800 mm. Potrubí Ultra Solid je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace, pro investory preferující klasickou konstrukci s co největší sílou stěny. Použitím PVC-U je potrubí i přes jeho vysokou hmotnost stále cenově dostupné.

zobrazit produkt

ULTRA RIB 2

Žebrované kanalizační potrubí nové generace, vyráběné z polypropylenu (PP) s životností 100 let, pevnostní třída SN 10, 12 a 16  kN/m2, v profilech  dle DIN 16961 o DN 150 – 500 mm, v délkách 2, 3,5 a 6 m. Vhodné pro smíšenou a splaškovou kanalizaci.

zobrazit produkt

ULTRA RIB 3

Žebrované kanalizační potrubí s vlastní produkce Elmo Plastu s robustnější základní stěnou než má UR 2, vyráběné z polypropylenu (PP) s životností 100 let, pevnostní třída SN 10,12,16  kN/m2, v profilech  dle DIN 16961 o DN 250 – 300 mm, v délkách 6 m. Vhodné pro smíšenou a splaškovou kanalizaci.

zobrazit produkt

ULTRA SOLID PP

Kanalizační potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1852-1. Vyrábí se ve čtyřech kruhových tuhostech SN 8, SN 10, SN 12 a SN 16  v dimenzích De 160 – 800mm. Potrubí Ultra Solid PP je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace investorům preferujícím klasickou konstrukci s co největší sílou stěny.

zobrazit produkt

ULTRA HELIX (dříve Uporol)

Masivní potrubí vyráběné z vysokohustotního polyetylénu (PEHD) spirálovitě ovíjené PP profilem, v profilech DN 600 – 2000 mm. (Dříve nazývané UPOROL).

Možnost volby třídy kruhové tuhosti a síly základní stěny dle podmínek projektu. Potrubí se vyrábí se spojem na gumové těsnění nebo s integrovaným elektrosvařícm spojem.

zobrazit produkt

ULTRA COR

Korugované potrubí vyráběné z polypropylenu (PP)  dle ČSN EN 13476 o DN 300 – 1000 mm, pevnostní třída SN 12 a SN 16 kN/m2. Vyvinuté zejména pro odvodnění dopravních staveb s požadavkem na minimální sílu základní stěny e5 – 3 mm. Splňuje všechny požadavky a normy i pro splaškové kanalizace.

zobrazit produkt

ULTRA BASIC

Potrubí s  korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v DN 160-1000 mm. Potrubí je oranžové barvy, má kruhovou tuhost SN 8 a nebo SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí objímek nasazených již v továrně na konce potrubí.

zobrazit produkt

Kanalizační šachty

Šachtové systémy DN 200 – 500

Vyráběné z PP. Vnitřní průměr DN 200 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm, šachtové dno s jedním až třemi vtoky De 160- 300 mm, s poklopy pro zatížení třídy A, B a D (1,5 t – 40 t). Doporučené jako domovní revizní šachty, ve větších průměrech i pro hlavní řady.

zobrazit produkt

Šachty VARIO DN 400, DN 600

Domovní revizní šachta o DN 400 nabízející díky stavitelné výšce od 1,2 do 1,9 m maximální komfort při montáži. Šachta o DN 600 s Begu poklopem je vhodná pro hlavní řad do hloubky 2,6m.

zobrazit produkt

Vstupní šachty MONOCOR DN 1000

Vstupní šachty DN 1000 s unikátní konstrukcí bez jediného spoje. Šachty se vyrábějí buď jako vstřikovaný monolit z PP s typizovaným dnem pro vtoky DN 150-600 mm (MONOCOR 1000) anebo svařované na míru z potrubí PE-HD DN 1000, kde je rozsah dimenzí vtoku a výtoku neomezen.

zobrazit produkt

Drenážní šachty

Vstřikované dna z PP s usazovacím prostorem až 70 l.

zobrazit produkt

Uliční vpusti MONOROAD 400

Plastové uliční vpusti z PP vyrobené z jednoho dílu a s variabilním provedením dna

zobrazit produkt

Bezvýkopové technologie

Flexoren – sliplining

Cenově velmi výhodná a odolná alternativa pro renovaci gravitačních kanalizačních řadů v dimenzích DN 100 – 300 mm. Velmi vhodné pro menší opravy a havárie domovních přípojek a průmyslových rozvodů.

zobrazit produkt

Pluhování

Bezvýkopová metoda pro pokládku nového tlakového potrubí. Vhodné pro různé typy trubního vedení s širokým rozsahem použití, včetně protlaků pod parky, vodními toky, silnicemi a železnicemi.

zobrazit produkt

Horizontální řízené vrtání (HDD)

Bezvýkopová metoda pro pokládku nového tlakového a gravitačního potrubí. Vhodné pro různé typy trubního vedení s širokým rozsahem použití, včetně protlaků pod parky, vodními toky, silnicemi a železnicemi.

zobrazit produkt

Cracking a pipe-bursting

Použitím této technologie, při níž se roztrhá stávající vedení, je možné zvýšit existující kapacitu potrubí vtažením potrubí o větším průměru než bylo staré potrubí.

zobrazit produkt

Relining potrubí

Metoda pro renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Do stávajícího poškozeného potrubí se vtáhne nové potrubí s menším průměrem. Cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řadů.

zobrazit produkt

Renovace šachet

Renovace šachet zabezpečí, že celý kanalizační řad je funkční bez netěsností po tom co bylo potrubí renovováno. Při použití renovační šachty vyrobené přímo na stavbě je možné se přizpůsobit lokání situaci.

zobrazit produkt

Vodovody

Vodovodní potrubí

S TRIO

Třívrstvé potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-630 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075 vyráběné firmou Elmo Plast.

zobrazit produkt

RC BASIC

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-1000 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075 vyráběné firmou Elmo Plast.

zobrazit produkt

RC TECH

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-630 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075 vyráběné firmou Elmo Plast.

zobrazit produkt

Potrubí PE 100 standard

Základní typ potrubí z PE-HD pro tradiční pokládku do pískového obsypu. Vyrábí se v tlakových třídách SDR 26, 17, 11, 9 a 7,4 pro tlaky PN 6- 24 bar. Vyrábí se v tyčích a kotoučích v profilech De 20 – 1200 mm. Dodává se v černé barvě s modrým pruhem pro vodovody nebo hnědým pro tlakovou kanalizaci.

zobrazit produkt

RC PROTECT

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-630 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075.

zobrazit produkt

GEROFIT

tlaková trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP).

GEROfit ® R odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je předurčen pro všechny bezvýkopové metody black-box. GEROfit ® R potrubí je certifikováno dle PAS 1075.

zobrazit produkt

MONDIAL

Potrubí z molekulárně orientovaného PVC (PVC-O) nejvyšších kvalit. Hrdlové potrubí o nízké hmotnosti, mimořádné mechanické odolnosti a vysoké životnosti pro tlaky  do PN 16 v profilech De 90- 250 mm. Používá se v kombinaci s litinovými tvarovkami (Hawle systém 2000). Vyrábí se v bílé barvě pro pitnou vodu.

zobrazit produkt

Elektrotvarovky z PE 100

Elektrotvarovky obsahují nejběžnější sortiment a jsou kompatibilní se všemi druhy potrubí z PE 100 a svařovacích jednotek na trhu.

zobrazit produkt

ECOFLEX

Předizolované potrubí pro pokládku do zámrzné hloubky nebo přímo pod mostní konstrukci.

Potrubí Ecoflex Supra je potrubí z PE 100, SDR 11, PN 16 opatřené vrstvenou izolací z PE-Xa a korugovaným pláštěm z PE-HD.

zobrazit produkt

Hospodaření s dešť. vodou

Drenážní potrubí

Ultra Drain

Drenážní potrubí nabízející kombinaci velmi vysoké kruhové tuhosti až do SN 16 kN/m2, variabilní perforaci stěny v různých úhlech a ploše perforace a u verze Ultra Drain RC ještě navíc unikátní odolnost vůči bodové zátěži od hrubého obsypu.

zobrazit produkt

Retenční nádrže

Retenční nádrže z potrubí Ultra Helix DN 800 – 2000 mm

Retenční nádrže vyrobené z potrubí Ultra Helix DN 800 – 2000 s volitelnou délkou a kapacitou. Flexibilita výroby potrubí Ultra Helix a snadná svařitelnost materiálu PE-HD umožňuje vyrobit různá provedení, která nejsou nijak omezená délkou a zatížením. Nádrž je vyrobená na míru podle potřebné kapacity a rozměrových požadavků projektu.

zobrazit produkt

Kartáčové rybí přechody

Kartáčové rybí přechody

Nový způsob pro vytvoření rybího přechodu v kombinaci s vodácky průjezdnou cestou.

Pevné překážky v jezu pro vytvoření proudového stínu jsou nahrazený plastovými trsy, které je možné přejet lodí a zároveň se za nimi mohou schovat ryby v průběhu migrace proti toku vody.

zobrazit produkt