Dříve

Zajímavosti

Testování potrubí Ultra Rib 2 SN 16 v malém krytí

Po 6 týdnech jsme dokončili test uložení potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 150 a DN 200 v extrémně malém krytí 15 cm. Tyto podmínky simulují uložení přípojek z uličních vpustí v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky, kdy hrozí jejich poškození a deformace od vnitrostaveništní dopravy. Pro standardně používané potrubí Ultra Rib 2 SN 10 je pro dopravní stavby stanovena ochranná zóna nad potrubím 50 cm, cílem tohoto testu bylo zjištění limitu pro nové potrubí Ultra Rib 2 SN 16 s nejvyšší kruhovou tuhostí na trhu.

Od roku 2002 bylo instalováno již přes 2000 km potrubí Ultra Rib 2

Od roku 2002 do roku 2014 bylo instalováno již přes 2000 km potrubí Ultra Rib 2 a přes 75 km velkoprůměrového potrubí Ultra Helix (dříve Uporol). Tolika referencemi se nemůže pochlubit žádný jiný kanalizační systém. Podrobnější soupis referenčních staveb je ke stažení v novém prospektu.

Potrubí Ultra Rib 3

Nové potrubí s plnými žebry české výroby v dimenzích DN 250 a DN 300.

Vodojem o kapacitě 56 m3 z potrubí Uporol DN 2000

Vodojem o kapacitě 56 m3 sestaven ze dvou nádrží o délce 9 m vytvořených z potrubí Uporol DN 2000.

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 Hrobice Ohrazenice

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 Hrobice Ohrazenice se v současné době pokládá mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Díky velice náročným podmínkám s velmi malým krytím, byly naše produkty nejpre testovány (viz refence – testování potrubí SN 16) a poté i použity na této stavbě. Jedná se o potrubí Ultra Rib 2 SN 10 …